Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

10 sep. 2017

Minnesknep och studieteknik, del 1Du har nyss börjat det Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Under en av de första lektionerna i Kemi introducerar läraren det periodiska systemet. Du har sett det förut och känner igen en del. Men du förstår också att det finns mycket mer att lära sig. Du måste nu repetera och fördjupa din kunskap om det periodiska systemet, och använda det som en utgångspunkt för att utveckla din förståelse för kemi. Läraren pratar om atomnummer, elektronskal, protoner och neutroner, metaller, icke-metaller, alkalimetaller, halvmetaller, ädelgaser, grupper och perioder... Lektionen avslutas med att läraren, Klas, uppmanar dig att till nästa lektion lära dig de första tjugo grundämnena. "I ordning?", frågar du. Ja, varför inte?

Du tittar på tabellen över grundämnen och börjar söka efter mönster. Du känner igen beteckningarna och vet vad de betyder. Men att kunna dem utantill... I ordning. Och att kunna rita upp tabellen själv, utan tillgång till hjälpmedel. Klarar du det? Kan du lära dig det på några dagar? Och komma ihåg det om en månad?

Du läser raderna (perioderna) från vänster till höger. Första raden är lätt: Bara väte (H) och helium (He) - längst till vänster respektive höger. Nästa rad börjar med litium (Li) och Beryllium (Be). Sedan ett hopp till... bor (B), följt av kol (C). Längst till höger finns ädelgasen neon (Ne). Däremellan flera andra. Och sedan ytterligare en rad, och sedan några till.

Du bestämmer dig för att skapa en minnesramsa, en liten "dikt" där orden motsvarar de olika grundämnenas beteckningar. Det är viktigt att det är du själv som skriver dikten, och att du kopplar den till dina egna erfarenheter och associationer. Du vill också koppla den till just den här stunden och platsen.

Efter fem minuter har du kommit fram till följande:

Här, där hela livet består av att få B eller CNO-provet, får man ej säga nej till Natur. Många lägger all sin tid på sånt. Klarar därför Klas kalas.
Du skriver ner din ramsa och går sedan igenom den. Du markerar grundämnenas beteckningar i texten och skriver sedan upp dem i den ordning de förekommer:

H    He   Li   Be   B    C    N    O    F    Ne   Na   Mg   Al   Si   P    S    Cl   Ar   K   Ca

Du räknar och kontrollerar så att du fått med alla tjugo grundämnen.

Du upptäcker att det finns en del fallgropar i din ramsa: NO står för två olika ämnen. F:et i "får" är lätt att missa. I ordet mangan är bokstäverna m och g åtskilda av andra. P:et i fosfor kommer först i ordet "på", och inte i ordet "provet" som föregår det. Ordet "klarar" innehåller två olika beteckningar. De tre sista ämnena stavas annorlunda, och det är lätt att blanda ihop klor och kalium eftersom både ordet "Klarar" och ordet "Klas" börjar med bokstäverna k och l.

De här fallgroparna får du överbrygga med små extraknep. Kanske helt enkelt genom att upptäcka dem och skapa små varningsklockor.

Nu tränar du baklänges. Du tittar endast på raden med kemiska beteckningar som du har skrivit ner, och återskapar utifrån den din ursprungliga ramsa.

När du väl har skapat din ramsa måste du repetera den. Först direkt, sedan med korta mellanrum. Därefter med regelbundna, längre mellanrum. Du vill testa den både fram- och baklänges, och felsöka den - leta efter missar och arbeta bort dem genom att lägga till små extraknep.

Du vill också testa dig själv genom att berätta och förklara för andra vad och hur du har lärt dig.

Nu vill du bygga in minnesknep för att också kunna placera grundämnena på rätt plats i det periodiska systemet, det vill säga i rätt grupp och period. Du behöver alltså komplettera din ramsa med en bild. Genom att försöka rita upp det periodiska systemet utan att tjuvtitta upptäcker du vilken information du saknar och behöver. Du växlar mellan att försöka och att tjuvtitta, tills du har samlat på dig de ledtrådar du behöver för att klara dig på egen hand.

Första raden är lätt: Väte (H)och helium befinner sig i ytterkanterna. Hur många perioder finns det? Jo, arton. Nästa rad börjar med litium, följt av beryllium. Sedan ett glapp. Hur långt? Du vet att neon avslutar andra raden, så du skriver det i den sista kolumnen, kolumn arton, under helium. Nu kan du fylla på andra raden baklänges till du kommer till bor. Du noterar att bor hamnar i kolumn tretton. Sedan tredje raden. Den börjar med ämnet efter neon, natrium (vilket är en alkalimetall och ligger under helium - se där, ett extraknep!). Efter natrium kommer mangan, och du har lagt märke till att glappet i tredje raden är lika stort som i den andra. Därför vet du att ämnet som följer på mangan, aluminium, måste ligga under bor i kolumn tretton. Sedan fyller du raden till argon, som ju är nästa ädelgas under neon. Så den fjärde raden måste börja med kalium, och sedan är det bara kalcium kvar.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18
H                                                                                                           He
Li  Be                                                                  B    C    N    O    F    Ne
Na Mg                                                                Al   Si    P     S    Cl   Ar
K   Ca

Notera att en del av de här extra knepen inför ett mått av redundans, eller övertydlighet. Du ger alltså dig själv flera olika sätt att minnas, testa och felsöka ditt system. Om du blir osäker på något av knepen så finns det alltid ett annat som du kan luta dig mot. (Nu märker du till exempel att aluminium ligger under bor, efter glappet i rad två och tre. Bra att veta om du blir osäker på något annat.)

Observera att det är stor skillnad på att lära sig på det här sättet och att bara stirra på det periodiska systemet och sedan (med lite tur och ansträngning) rita upp det. Det senare kallar jag att "lära sig som en apa". (Du har kanske hört talas om hur duktiga schimpanser är på att komma ihåg vad de har sett. Titta på den här filmen!)

De tre viktiga skillnaderna är att du genom att följa råden i den här texten kan lära dig hur mycket som helst (även den skarpaste apan har en gräns på 15-20 saker); hur komplicerade saker som helst; och du kan minnas dem hur länge som helst.

---

Nästa gång ska jag visa dig hur du kan lära dig att komma ihåg ordningsföljden på korten i en hel (blandad) kortlek! För att lyckas med det behöver du lägga till ytterligare några knep i din verktygslåda. Du kommer också att få lära dig mer om hur minnet fungerar, och varför. När du läser kursen N+ i år tre kommer vi att fördjupa oss ytterligare.

---

Här är några av de saker som tas upp i den här texten:

repetition
i förväg inövade strategier
skillnaden på att komma ihåg och att känna igen
personligt
kontext
systematik
redundans
många krokar in i befintlig kunskap
socialt
motivation


I samband med kortleks-övningen kommer du bland annat att få lära dig om:

chunkning
komprimering
berättelser / händelseförlopp i tiden
personer / agenter
karaktärer
miljöer
levande
aktivitet


Vid ytterligare ett annat tillfälle kommer vi att prata om:

ordkunskap
slå upp direkt
i sammanhang
vara "på"
aktivt lyssnande
släpp inget
lätt att filtrera bort
etymologi
ordled
sök aktivt kopplingar
plötsligt hör du ordet överallt

22 maj 2017

Kunde något annat ha hänt?Finns "metafysiska möjligheter", belägna mellan det historiskt och fysikaliskt möjliga eller nödvändiga, och det tänkbara?

Troligen inte, trots att vi har kraftiga intuitioner i den riktningen.

Och varför har vi det?

Evolutionärt kan upplevelsen av "öppna möjligheter" vara gynnsam, men för en sådan krävs egentligen bara statistisk bakgrundskunskap kombinerad med (eventuell insikt i att man har) ofullständig information om den aktuella situationen.

Kanske är det en kulturell tillfällighet och språkförbistring som lett till ett oreflekterat förgivettagande av "fri vilja"?

Jag tror inte att ett nekande svar på frågan "Kunde något annat ha hänt?" får några konsekvenser för (Dennetts) kompatibilism, med tanke på det ovan sagda. Men lite osäker blir jag.

Osvuret är bäst. Alltså: Bättre fela åt det deterministiska hållet.

10 maj 2017

Det sociala djuret

Hos människan bidrar oxytocin till att främja altruistiska tendenser, inte mot den egna gruppen - för då är det ju inte fråga om altruism i ordets egentliga bemärkelse - och inte heller mot medlemmar av ogillade grupper. Däremot kan oxytocin öka generositeten mot vilt främmande personer, vilket är rätt magiskt eftersom främlingar som från start är positivt inställda till varandra tillsammans kan uträtta storartade ting och till exempel bygga hus, skolor och andra samhällsbärande institutioner  
(s. 102)

Teorierna från Hobbes, Hume och andra intellektuella, om att egennyttan är källan till all mänsklig motivation, har blivit en självuppfyllande profetia. Deras teori, och alla som upprepar den, har påverkat beteendet i samhället i stort. Eftersom vi har fått lära oss att människor i första hand tänker på sig själva, anpassar vi oss till denna sociala norm för att inte sticka ut. 
(s. 103)


Ur: Matthew D. Lieberman, Det sociala djuret (2013), översättning Erik Nisser, Fri Tanke, 2017


6 maj 2017

Dear Sam

Thanks for a great podcast, and congratulations on the recent award!

I've been toying with an idea that I would like to share with you. It could perhaps be called a "recursive" podcast series. I would like to try it myself, but most of all, I want you to do it. Let me briefly describe my idea using a specific example. Of course, the same format, or variations, could be used for any content.

I'm just now reading Jason Brennan's "Against Democracy". It's a book that is guaranteed to engage everyone as it touches on many important and hotly debated topics. I would like to go through the book, page by page, and document my reactions, questions, counter-arguments etc. Using this as a manuscript, I would then like to conduct (and record) a conversation with a peer, X, who has also read the book, and then publish that conversation, both as audio (podcast) and as an edited, time-stamped, transcript.

I would then want to invite a third party, Y, to read the book, listen to the recorded conversation, and then (using the transcript as a basis) document his or her comments, as a new manuscript. Next, Y and I record a follow-up conversation, based on Y's manuscript. This is published, as before, along with an edited, time-stamped transcript.

Now (you guessed it), I invite yet another third party, Z, to read the book, listen to both previously published conversations, document his or her comments, ...and the process repeats.

And repeats. Until... exhaustion.

I have lots of ideas on who would make good candidates for X, Y, Z and so on: political philosophers, epistemologists, social scientists, historians, political scientists, ideologues, politicians, civil servants, legal scholars...

Some ground rules:

1) The book is and remains the backbone of the conversation. Excursions are more than welcome, but sooner or later - and every once in a while - the book, and its internal structure, comes back into focus.

2) That being said, the conversation is not a review. It is a general discussion of the issues raised, and concepts used, in the book.

3) Dispassionate arguments. This book will almost certainly stir up strong emotions, on all sides, on a great number of issues, and for many different reasons. But the conversation should at all times be conducted with the utmost neutrality. This is a perfect opportunity to excercise clinical detachment. The goal is to lay bare the issues, how they connect, how they can be interpreted and handled - and to show that this can be done, without second-guessing other people's motives. (Even though they may well exist.)

I know I would love to listen to a series of podcasts like these. If you don't make them, Sam, I will!


30 apr. 2017

Legitimacy vs. authority

"Against Democracy" is a libertarian's argument for epistocracy (as opposed to democracy). I am a socialist, but I am also inclined towards epistocracy. I agree with some of Brennan's arguments, but some of them baffle me.

On page 149-150, Brennan writes:

A government is said to have the right to rule ... when the following conditions obtain: 
- It is morally permissible for it to create and enforce laws ... 
- ... people have moral obligations to abide by the laws ... because the government issued those rules. 
When the first condition obtains, a government i said to be legitimate, When the second condition obtains, a government is said to have authority. 
By definition, a government is legitimate just in case it is permissible for that government to stand and to create, issue, and coercively endorse rules. By definition, a government is authoritative (or "has authority") over certain people just in case those people have a moral obligation to obey that government's laws ... Legitimacy is the thing that is supposed to make it okay for the police to arrest you. Authority is the thing that is supposed to make it wrong for you to resist them ... In short, legitimacy refers to the moral permission to coerce, while authority refers to a moral power that induces in others a duty to submit and obey.

In a footnote, Brennan adds: "In earlier political philosophy, the terms were used in sloppy or non-uniform ways. In the last tens years or so, however, it has become the convention to use the terms exactly as I define them here."

In the following pages, Brennan talks about how competence is a presumptive condition of the right to rule. Without competence, as described by Brennan, there can be neither legitimacy nor authority. But he does not seem to differentiate between these two concepts. Apart from the definition above, his discussion seems to conflate them.

Now, I think I have managed to follow Brennan's subsequent reasoning about competent rule, more or less. And partly because he no longer holds on to the distinctions made above. My biggest quandary is making sense of the distinction itself.

I talked to my wife, and she seems to share my intuition that the distinction seems artificial, somehow: You can't have one without the other.

Then I talked to my youngest son (aged 11). He said something that seemed to square with Brennan's distinction, but that I myself couldn't quite get a hold on: He said he believed that I have, and should have, the right to decide over him. But at the same time, there are instances when doesn't feel obliged to do as I say.

I struggle to make sense of this. Who decides whether a particular government is legitimate and has authority? Does everyone have to agree? Can one and the same person regard a particular government as legitimate but as not having authority, or vice versa? Is it a case-by-case decision?

To me it seems that if a group of people have deemed a certain leadership legitimate (after investigating its competence, among other things), then they have also submitted to its authority. Even if they scrutinize the competence on a case-by-case basis, there should be no exceptions to their obligation to abide by a decision that is made competently.

What do you think?

27 apr. 2017

Against Democracy: Första intrycken


Brennans nya bok, "Against Democracy" är riktigt rolig. Jag uppfattar den som en blandning av intressanta, men obekväma, idéer; skarpa resonemang; kaxighet och provokation; och kallhamrad libertarianism, dragen till sin spets (och dekorerad med ett "blödande hjärta").

Riktigt kul och utmanande.

Är du en hob, en huligan, eller en vulkan?

🙄   👺   👽

En motvikt till Brennan är Fishkins "När folket talar"; en av de mest sympatiska böcker som jag någonsin har läst. Jag är bara i början av Brennans bok, men jag undrar om han tar upp något som inte redan har "lösts" av Fishkin. Fast helt nöjd var jag inte med Fishkin heller. Jag skrev om hans bok härhär, här, här och här.

Brennan vill framstå som ideologiskt obefläckad och rationell. Han verkar överhuvud taget ha svårt att hantera ideologier, förutom som grupptillhörigheter och källor till systematiska felbedömningar och "motivated reasoning". Ett tydligt exempel på detta är hans oförmåga att se olika kluster av åsikter som annat än tillfälligheter. (Trots att han flitigt refererar till Haidt. Jag hade också rekommenderat honom att läsa Sowell.)

---

Uppdatering 29/4: Brennan argumenterar för att demokrati (allmän och lika rösträtt) inte har någon av de positiva effekter som förespråkare hävdar. Jag upplever att han upprepade gånger - underförstått - utnyttjar vad jag skulle karaktärisera som soritesparadoxen. (När ger ett extra sandkorn upphov till en hög?) Samtidigt anklagar han uttryckligen olika argument för demokrati för att begå the fallacy of composition/division. Efter att ha ägnat någon timme på Stanford Encyclopedia of Philosophy (och naturligtvis gjort en mängd utflykter) känner jag mig i behov av filosofisk terapi.

IQ: gruppskillnader och ärftlighet

Patrik Lindenfors: "Förbjuden kunskap"


1) Murray säger ganska tidigt i samtalet något som fick mig att dra öronen åt mig, nämligen att (fritt ur minnet) det har visat sig mycket svårt att designa miljöer för att systematiskt påverka (höja) människors prestationer (IQ). Där kände jag att det - alldeles oberoende av forskningens kvalitet och relevans - finns en stark ideologisk snedvridning / blind fläck i hans resonemang.

2) Jag hade också svårt att hänga med på Murrays motivering av forskningen som ett sätt att ifrågasätta "affirmative action" (kvotering, särbehandling, "positiv diskriminering"). Även ur ett liberalt / libertarianskt (eller konservativt) perspektiv verkade resonemanget skakigt.

3) Jag skulle vilja höra en principdiskussion om fall där variansen mellan grupper faktiskt är större än den inom grupperna. Det blir ett verkligt stresstest, men undviks oftast - även här.

4) Murray ondgör sig över identitetspolitik, och det är lätt att hålla med. Men jag tror att detta ord ger en falsk bild av gemensam grund. Även om vi alla vill behandla människor som individer, så har vänstern och högern helt olika agendor. (Något liknande gäller yttrandrefrihet.)

5) OM skilnader på gruppnivå föreligger kan man hantera dem på olika sätt. Murray diskuterar ekonomisk rationalitet. En arbetsgivare vill veta så mycket som möjligt innan han anställer någon. Om det enda han känner till är grupptillhörighet (förutom, säg, någon likvärdig merit) så bör han chansa på den som tillhör "rätt" grupp. Men den ekonomiska rationaliteten kan utökas till en gemensam förbindelse mellan arbetsgivare att alltid dölja grupptillhörighet hos arbetssökande. Så länge variansen inom grupper är större än mellan grupper så är det långsiktigt rationellt att tvinga sig själv att inte ta hänsyn till grupptilhörighet (även om man, i varje enskilt fall gärna skulle vilja det). Men ekonomisk rationalitet kan inte användas som ett argument i de fall där gruppskillnaderna är större än variansen inom grupperna. Här måste eventuell lagstiftning ske på normativ grund. Det finns två fall: Antingen utgår man ifrån att de bakomliggande skillnaderna på sikt kommer att minskas (försvinna), troligen som en konsekvens av den "positiva särbehandlingen". Eller, vilket är en starkare normativ position, så spelar det ingen roll.

6) Påståenden som "IQ är ärftligt till 50-75 %" är vanskliga. Vad, exakt innebär det, och vad innebär det inte?

Heritabilitet

7) Både Murray och Harris använder begreppet "ras" så självklart. Vid ett tillfälle säger Murray att "hispanics" inte är en ras utan en etnisk grupp, vilket befäster tolkningen att när han annars använder ordet "ras" så menar han biologisk ras. Enligt vad jag har förstått så är skillnaderna mellan människor inte stora nog att berättiga det ordet, i förhållande till hur det används för andra djur.


23 apr. 2017

Empati och nollsummespel

Paul Bloom är en av de mest klarsynta tänkare och skribenter jag känner till. Framför allt den första essän (av totalt sex) i hans senaste bok är mycket bra.

Med det sagt, och kanske just därför - just för att hans resonemang är så solida - reagerar jag på några (små?) saker. Jag har nu läst fram till sidan 100 och hittills har jag framför allt en invändning.

På sidan 98 skriver Bloom "...I don't see the zero-sum argument as the biggest problem with the use of empathy...". Han har tidigare diskuterat invändningen att OM bistånd (i vid bemärkelse) är ett nollsummespel så är det bättre att utnyttja människors empati för att få dem att bidra till NÅGOT (gott) än att inte göra det alls.

Ett exempel är "Make-A-Wish" (i Sverige, TV4:s "Min stora dag"). Bloom, liksom Singer, menar att "warm glow-giving" är ett problem, men verkar samtidigt delvis acceptera dylika fenomen med hänvisning till att de är bättre än inget.

Men här missar han, tycker jag, en viktig poäng. Kampanjer som de ovanstående (som i mitt tycke är närmast pornografiska) har inte endast direkta positiva (och negativa) konsekvenser. De har också en indirekt, större (och troligen viktigare, ofta medveten) effekt, nämligen att invagga människor i en lågfrekvent men beständig självtillräcklighet och självbelåtenhet. Jag skulle gå längre, och säga att de ofta skapas och utformas för att *pro-aktivt* skapa och bibehålla en sådan (social) bakgrundskänsla.

16 apr. 2017

Postsekularism och nyandlighet

Wiman slirar mellan religiösa och sekulära begrepp. (DN 16/4 -17)

Det är inte nyandlighet vi behöver och uppskattar; det är solidaritet, gemenskap, organisation, samhörighet, gemensamma normer, stöttning, positivitet, tröst, hopp, pålitliga institutioner, en känsla av sammanhang och riktning, m.m.

Allt detta kan vi få utan tillstymmelse till religion. Och det finns massor av prosaiska saker vi som samhälle kan göra för att bidra till dessa värden.

Kyrkan fyller fortfarande ett tomrum, i kraft av sin organisation och sina traditioner. Men inte i kraft av sina idéer.

Den största anledningen till att tomrummet ännu inte har fyllts av moderna, sekulära, alternativ är (i Sverige) en galopperande liberalism.

Kyrkan har under lång tid utvecklat strategier för att härbärgera diversifiering, till priset av inkonsistens, urvattning och hyckleri.

Att använda eller imitera religiösa/kyrkliga institutioner och idéer i samhällets tjänst kan te sig lockande men är i slutänden kontraproduktivt.

Släpp inte in badvattnet med barnet!

24 feb. 2017

Fia med knuff

Guardian Science: Nudge Theory


Ångrar nästan att jag köpte Sunsteins nya bok (har inte läst den ännu). Som många amerikanska beteendevetare har han bra koll på mekanismerna men är så libertarianskt indoktrinerad att slutsatserna och åtgärdsförslagen blir ganska tandlösa. "Paternalism" är tabu; individen vet i slutänden alltid sitt eget bästa; och en osynlig hand sköter samordningen.

Brittiske Halpern, vid myndigheten (!) BIT - Behavioural Insight Team ("Nudge Unit") är riktigt skarp. Tänk att ha sådana statliga tjänstemän! Men även han undviker helst, eller väljer att inte se, konflikten mellan valfrihet och styrning.

Att flytta godiset från snabbköpskassan är OK, men inte att begränsa utbudet. Att märka cigarettpaketen är OK, men inte att ta bort dem. Tänk om någon faktiskt - överlagt - vill leva snabbt och dö ung? Who's to say otherwise?

Det förundrar mig att man kan veta så mycket om mänskligt beteende utan att också inse att vi är mycket flexibla. De praktiska och etiska problemen med att inskränka valmöjligheter är mycket mindre än motsatsen.

16 feb. 2017

Rationella trots allt

Burke sa att människor förtjänar handlingsutrymme i förhållande till hur väl de lägger band på sina drifter. Smith och Hayek framhöll att enskilda individer inte agerar rationellt i varje enskild situation.

Konservativa och liberaler drar olika konsekvenser av detta, men båda har fel. 

Hur formar vi ett gott samhälle? Genom att inrätta normer. Människor är först och främst  normföljare, och samhället, enligt David Lloyd George, är en smälta varpå man kan man prägla nästan vad som helst så länge man gör det med fast hand och beslutsamhet.

Vi är definitivt rationella nog att tillsammans utforma goda normer och institutioner - ramverk för deras efterlevnad.

Men vi låtsas att vi inte är det.

11 feb. 2017

Arv och miljö

Föräldrar påverkar inte sina barn (Arpi, SvD 9/2 -17)

Personligheten, alltså. Men glöm inte: Även om vi inte kan påverka personligheten så kan och bör vi definitivt påverka beteendet. Både genom uppfostran och samhällsinstitutioner. 

Även om jag verkligen gillar Henrichs bok, The secret of our success: How culture is driving human evolution, domesticating our species, and making us smart (2016) och förstår varför den har fått sin titel, så tyckte jag redan innan jag började läsa - och tycker fortfarande - att den (titeln, alltså) är olycklig och tvetydig.

Boken skulle nästan lika gärna kunna heta "The Secret of Our Current Failure" i stället. I stora stycken går den att läsa (inget Henrich gör själv, nota bene!) som en lista på argument för en mycket konservativ inställning: Vi människor begriper inte den förborgade visheten i traditioner och institutioner, och rationalistisk hybris är kontraproduktiv, särskilt som vi själva i första hand utvecklats till troskyldiga imitatörer snarare än objektiva optimerare.

Alltså: Pilla inte med omfördelning och social ingenjörskonst för att åtgärda situationer som t.ex. den som beskrivs i artikeln The Big Reason Whites Are Richer Than Blacks in AmericaInheritance matters a lot more than previously thought (Bloomberg, 8/2 -17; tack för tipset, Kimmo!): Den existerar troligen av en god anledning. I vilket fall kan den inte förbättras annat än genom tidens stilla gång.

Fast sådana argument lider ju av samma problem som gammal "hederlig" socialdarwinism.

Ett modernt exempel: Nyligen lyssnade jag på Jordan Peterson (på Sam Harris podcast) som talade sig varm för något han kallade "darwinistisk sanning" - något som uppenbarligen skulle vara bättre än den postmodernism han vände sig mot. Det enda jag kunde få ut av närmare tre timmars pladdrande var att den enda "objektiva" sanning som står till buds vid någon enskild tidpunkt är segrarens sanning. Den segrare som koras först någon gång i framtiden genom att då visa sig vara (ensam) herre på täppan. Hepp!

Henrich själv drar, som sagt, inga sådana växlar. Men han är mycket tydlig med att både en förutsättning för och en konsekvens av kulturell evolution är individer som accepterar traditioner, trosföreställningar och auktoriteter och som inte i alltför stor utsträckning ifrågasätter och på eget bevåg försöker kortsluta en långsiktigt gynnsam (causally opaque) institution eller utveckling genom självsvåldig kortsiktig "optimering".

Sådana resonemang liknar och kan användas som argument för en konservativ politik. Det finns å andra sidan massor av saker i Henrichs bok som kan åberopas av progressiva rationalister.

Henrich skriver t.ex. om extremt omständig matberedning som - utan att någon förstår det - inbegriper ett eller flera verksamma och viktiga steg (ingen vet vilka eller varför). I extremfallen visar sig inte fördelarna med dessa steg inom en eller flera generationer. De kan alltså inte motivera beredningsprocessen för de individer som utför den. Detta görs i stället med ex. tabun, traditioner, ceremonier, myter etc. Även i fall där individer kan kringgå sanktioner och därmed lockas att "rationalisera bort" till synes ej nödvändiga steg, finns ett selektionstryck mot sådan "intellektualism" eftersom den på sikt leder till sämre resultat och dessutom till att värdefull ackumulerad "visdom" förloras.

Jag gjorde liknande reflektioner kring flera andra exempel i boken, t.ex. sådana som hade att göra med följande av prestigefulla individer - härma allt!. (Tack, Patrik, för att du pressade mig på ett förtydligande.)

Men, återigen, Henrichs bok är en pärla.

While most evolutionary researchers agree that intergroup competition, especially in the form of violent conflict, was probably part of life in ancient hunter-gatherer societies, there are two main alternative views regarding how this competition influenced our genetic evolution. The canonical view, staunchly defended by the psychologist Steven Pinker, is that intergroup competition plays no role in shaping either genetic or cultural evolution. An alternative view, recently reenergized, is that intergroup competition shaped not cultural evolution - as I argue - but genetic evolution. Under this view, warfare and differential extinction drove genetic evolution and shaped human nature directly (Haidt 2012, Wilson 2012, Wilson and Wilson 2007, Bowles 2006). The first view is contradicted by evidence showing that intergroup competition leads to the differential spread of certain cultural traits, including both social norms and technologies. Intergroup competition also helps account for the intricate and subtle institutions we commonly observe across the diverse societies that expand and sustain cooperation. Adherents to the canonical view are stuck arguing that yes, intergroup competition was common, but no, it somehow never influenced which social norms or practices survived, were copied, and spread. You've now only seen the tip of an iceberg of the evidence showing the importance of intergroup competition for cultural evolution (Richerson et al.. forthcoming). For Pinker's view on group selection, see http://edge.org/conversation/the-false-allure-of-group-selection. However, be sure to read my commentary on Pinker's piece at the same site. 
The other view, that intergroup competition has directly shaped human genetic evolution, need not conflict with what I'm focused on here. However, there are a couple of reasons to suspect that the direct role of intergroup competition on genetic evolution is, at least, secondary to the process I'm describing, and possibly trivial. Here's the key: for intergroup competition to have any effect on evolutionary processes, be they cultural or genetic, groups have to remain relatively distinct along whatever dimensions are providing some groups with competitive advantages over others groups. For social norms, this is easy to see. If I move into your group from another group, my kids and I have to adopt your kinship and marriage norms. If we don't, my kids either won't have any relationships (which govern helping, food sharing, sex, trade, etc.) or they will be doing all the wrong things (norm violations). They might, for example, repeatedly make Kula's mistake and violate an incest taboo by sitting near the wrong girl or boy, which will get them sanctioned in some way. However, for genes, if people from different groups have sex, the relevant genetic differences between the groups will quickly go away. Either they initially advantaged groups will get the "bad" genes from the disadvantaged groups, or the disadvantaged groups will get the "good" genes. This genetic mixing means the groups will become increasingly indistinct. The point is, cultural evolution can sustain differences between groups in a manner that genetic evolution cannot. Exacerbating this genetic mixing is the fact that human-style intergroup competition often increases the flow of genes between groups. Victorious groups in warfare frequently take the younger women and girls from the defeated groups as "wives" - in fact, access to "wives" is often the explicit reason why men from one group attack another. This creates a big inflow of genes from the losers to the winners. Or, in the absence of violence, it's still the case that men from more successful groups look for, and often find, their future wives (or short-term mates) in less successful groups. This again causes genes to flow rapidly into the more successful groups - which will wipe out the genetic differences between the groups. The couple's children might adopt all of their father's social norms, by living in his community, but no matter what, they retain half of their mother's genes. This, and other forms of differential migration, deplete genetic differences among groups while not reducing cultural differences. Data on genes and culture from the modern world confirm these stark differences, with many genetically indistinguishable groups remaining culturally quite different; see Bell, Richerson, and McElreath 2009 for analyses of genetic versus cultural variation. More generally, see Henrich 2004a, N. Henrich and Henrich 2007, and Boyd, Richerson, and Henrich 2011b. 
Beyond this, our species' capacity for large-scale cooperation is tightly hinged to the presence of culturally evolved reputational and sanctioning systems, and on internalized social norms. Thus, the psychological evidence regarding human sociality and morality is most consistent with innate mechanisms adopted to a culturally constructed world (see chapter 11). It's difficult to square this empirical evidence with either of the alternative views described above.

Henrich, The secret of our success, p. 356-357. 

26 jan. 2017

Den fantastiske Mr. Knight
Läs det välgjorda och tankeväckande reportaget i senaste numret av magasinet Filter (#54, 26/1 2017)!

Det här var mina egna intryck av Mr. Knight, efter ett föredrag i kommunal regi 2012. Jag vågar påstå att det, även utan vetskap om mannens egentliga bakgrund, var uppenbart att något var fel. Och inte bara - eller ens främst - på föreläsaren själv...
---

Uppdatering 22/2 2017: Mediefavoriten som föll (P1 Medierna, 18/2 -17)


22 jan. 2017

What is true?
It is painfully ironic that a deeply conservative person can accuse the left of having abandoned rational discussion and the pursuit of solutions to political problems - and rightly so. As if the right has ever been interested in participating!

But this is what postmodernism has accomplished. The left has truly f**ked itself. In the post-truth society, cynical right-wingers can plausibly claim the rational, if not the moral, high-ground.

The irony deepens when said conservative then goes on to present his own brand of relativism, calling it "pragmatism" but essentially advocating a medieval world-view.

I was prepared to believe Peterson's initial description of the current goings-on in Canada and at his university. So initially he came across as a defender of reason. But then it became clear that he's not interested in reason as such but rather in cementing traditional gender roles as part of his religious conservative agenda.

2 jan. 2017

Termodynamik och civilisatoriska narrativ

Pinkers senaste text för Edge har delats flitigt de senaste dagarna.

Alla livsformers slutgiltiga mål är att kämpa mot en ständigt ökande entropi, genom att utnyttja energi och information för att bygga nischer av ordning. Eftersom sannolikheten för gynnsamma konfigurationer är så liten är det naivt att skylla mindre gynnsamma konfigurationer på otur, dumhet eller oskicklighet - eller att ens tro eller hoppas på möjligheten att uppnå eller bibehålla sådana konfigurationer. Men vi borde åtminstone försöka.

Konservativt?Civilisatoriska narrativ:

I. Kretslopp. Genom att inte rubba balansen i ett ekosystem kan det förbli en evighetsmaskin så länge som stjärnljus tillför ny energi utifrån. Naivt? Trädkramande ter sig kanske något mer realistiskt om man räknar alla livsformer som medskapare.

II. Slocknande stjärna. Vi lever i en ström av stjärnljus. Studsar som pingisbollar på en vattenstråle. Tunga skovelhjul driver vårt tivoli. Strömmen avtar sakta i styrka och tar slut en dag. Studsa så länge den varar!

III. Escape velocity. Oavsett hur mycket energi som tillförs utifrån fortsätter oordningen att öka i vår närhet. Vi bidrar både till att öka den och till att motverka den, men nettoeffekten förblir negativ. Kan vi skapa en så kraftig koncentration av ordning, innan möjlighetens fönster stängs, så att åtminstone några av oss kan migrera till ett nytt system? Kan vi trampa oss ur träsket?

IV. Kapplöpning. Vi kan inte enas om vilket civilisatoriskt narrativ som bäst beskriver vår existens. Även om vi vore överens skulle varje satsning innebära en chansning. Olika gruppers strävanden motverkar varandra. Kommer någon grupp i slutändan att rädda de andra? Om inte, beror det i så fall på bristande samordning eller på teoretiska eller empiriska gränser och tillfälligheter?